Tận dụng vỏ thùng sữa học đường làm hộp đựng hồ sơ văn phòng, đồ chơi cho trẻ mầm non.