GIỚI THIỆU TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

        Trường Mầm non Họa Mi nằm trên địa bàn thộc thôn thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT. Trường được thành lập từ ngày 15/11/2002 theo quyết định số 2354/QĐ-UBND của UBND huyện Châu Đức, cơ sở vật  chất tạm mượn nhà thờ, giáo họ. Trung tâm văn hóa học tập cộng động làm nơi giảng dạy chăm sóc các cháu, vì cơ sở vật chất nhà trường không đủ điều kiện tổ chức học bán trú nên  trẻ phải học 2 buổi/ngày. Đến tháng 7 năm 2018 trường được tiếp nhận cơ sở vật chất mới khang trang đủ điều kiện tổ chức cho trẻ học bán trú tại trường, với tổng kinh phí xây dựng là 68,000,000,000 đ. Đến nay trường đã tổ chức học bán trú cho trẻ với độ tuổi tứ 19 tháng tuổi dến 5 tuổi.  Trường  được xây dựng khang trang với diện  tích 7.000 m2. Cơ sở vật chất  đầy đủ, môi trường thoáng mát, rộng rãi, trường có 1 trệt và 1 lầu  gồm có 12 phòng học và các phòng chức năng, văn phòng, nhà bếp, nhà để xe…đáp ứng nhu cầu của cho các cháu trên địa bàn xã và các xã lân cận đưa con đến học.

Trong quá trình phấn đấu để xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường có những thuận lợi và khó khăn như sau:

a.Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, ban lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, UBND xã  Bình Trung, Ban đại diện hội CMHS tạo điều kiện thuận tiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

- Đến năm học 2018 -2019. Cơ sở vật chất đầy đủ, trường, lớp khang trang sạch đẹp

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ nhiệt tình, đoàn kết luôn giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Số trẻ năm học 2018-2019 tăng so với năm học trước ( 45 cháu) các cháu được phân lớp học theo đúng độ tuổi.

b. Khó khăn:

- Số giáo viên còn thiếu so với chỉ tiêu giao, mức lương trả cho hợp đồng còn thấp nên việc thu hút  giáo viên hợp đồng còn gặp khó khăn. Chủ trương cho hợp đồng gv còn chậm nên khi nhà trường hợp đồng giáo viên chưa có nguồn chi trả.

-  Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ, chưa chú ý đến vệ sinh cá nhân trẻ, ít đưa con đến lớp hầu hết khoán trắng cho cô giáo, cô giáo khó khăn liên hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục các cháu. 

c.Về nhân sự:

* Tổng số BGH- GV- NV: 24 người. Trong đó:

- BGH: 02 người

- GV: 14 người (có 7 giáo viên hợp đồng)

- NV: 8 người.

Độ tuổi: 50 tuổi trở lên: 1 người (nam)

           40- 50 tuổi: 04 người/ 04 nữ.

           30- 40 tuổi: 12 người/ 12 nữ.

           Dưới 30 tuổi: 7 người/ 1nam.

* Số cháu hiện có tại trường:

-Tổng số cháu: 188 cháu / 99 nữ / 7 nhóm, lớp.

- Nhóm 25- 36 tháng: 19 cháu/1 nhóm/02 giáo viên. ( có 11 cháu của địa phương )

- Lớp 3- 4 tuổi: 43 cháu /2 lớp/ 4 giáo viên

- Lớp 4- 5 tuổi: 53 cháu/ 2 lớp/ 4 giáo viên.

- Lớp 5- 6 tuổi:73 cháu/ 2 lớp/ 4 giáo viên.

* Số cháu theo phổ cập:

 Nhà trẻ có 30/245 cháu, tỷ lệ 12,2%; Mẫu giáo 346/381, tỷ lệ 90,8 %, trẻ 5 tuổi 135/135 cháu tỷ lệ 100% (trong đó trẻ 5 tuổi Bình Trung học tại trường Họa Mi là 65 trẻ, đi học nơi khác 70 trẻ).